This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Priemyselné pece

Priemyslové pece sú vhodné pre širokú škálu aplikácií v rôznych priemyselných odvetviach od vypaľovania a odplynenia cez polymerizáciu, predhrievanie, vytvrdzovanie, sušenie, stabilizáciu a vulkanizáciu až po testovanie.

  • teplotný rozsah: od +20 °C nad teplotou okolitého prostredia až do +200 °C alebo voliteľne +300 °C
  • stabilita regulácie lepšia ako ± 0,2 °C
  • homogenita v celom objeme: ± 1,2 °C pri +105 °C a ± 2,5 °C pri +200 °C (9bodová kalibrácia) 

     

Technická špecifikácia

Typ Objem užitnej komory (dm3) Hmotnosť bez nákladu (kg)
XL 0112 112 138
XL 0343 343 210
XL 0490 490 270
XL 0686 686 350
XL 1000 1000 450

 

Fotogaléria

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová