This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Predstavujeme vám

Nový software Spiral Vision

11. 3. 2019 08:43

Intuitívny a ergonomický software Spiral Vision je už súčasťou všetkých klimatických komôr Climats Excal2. Umožňuje komory ovládať jednoducho a efektívne.

Klimatické komory Climats Excal2

21. 2. 2019 12:48

Jedinečné komory už plne v súlade s novými predpismi pre F-plyny. Komory Climats Excal 2 umožňujú simuláciu vplyvu extrémného prostredia a sú šetrné k životnému prostrediu pri zachovaní špičkových parametrov.

Všetky novinky

Ukážky instalací

Inštalácia novej komory Climats Excal2

30. 4. 2019 10:37

Climats Excal2 umožňuje simuláciu vplyvov extrémneho prostredia. Odteraz sa v nej budú testovať interiérové diely automobilov. Komoru bude využívať ostravská pobočka spoločnosti v oblasti automotive.

XI. konferencia Pigmenty a pojivá

25. 10. 2018 11:39

Pozývame vás na konferenciu Pigmenty a pojivá, kde tento rok budeme aj my. Máme pripravenú prednášku o koróznych skúškach v automobilovom priemysle. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Všetky udalosti