This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Šoková komora Climats SCAL

Teplotné šokové komory sú navrhnuté podľa požiadaviek najprísnejších skúšobných noriem pri extrémnych teplotných podmienkach od -90 °C do +220 °C.

Šokové komory prevádzajú skúšky v súlade s týmito normami: DIN-IEC-60068-2-14, JESD22-A104D, MIL-STD-202G, MIL-STD-750E, MIL-STD-810G, MIL-STD-883H.

 

Pre technickú špecifikáciu teplotných šokových komôr Climats SCAL sa pozrite do priloženého technického listu.

Fotogaléria

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová