This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Gamin SK s.r.o.

Sme popredným dodávateľom prístrojov pre hodnotenie kvality povrchových úprav. Viac ako dvadsať rokov ponúkame bohatý sortiment výrobkov, predovšetkým na českom a slovenskom trhu. Disponujeme širokými, vysoko špecializovanými znalosťami, ktoré ďalej odovzdávame našim klientom. 

Značka Gamin je vybudovaná na hodnotách, ktorým sami veríme. Vďaka tomu sa k nám naši klienti radi vracajú.

 

Ponúkame

  • Korózne komory, klimatické komory, kondenzačné komory
  • Prístroje pre hodnotenie kvality povrchových úprav, laboratórne prístroje, tryskaciu, lakovaciu a metalizačnú techniku, prístroje pre recykláciu rozpúšťadiel a vody, ultrazvukové prístroje (NDT) a prístroje na testovanie betónov
  • Vyspelé technológie a zariadenia pre priemysel - priemyselné vysávače a umývacie stoly
  • Komplexné odborné poradenstvo a školenia v oblasti povrchových úprav
  • Technické riešenia na mieru, záručný a pozáručný servis vrátane dodávok náhradných dielov a spotrebného materiálu
  • Konzultačnú a kontrolnú činnosť v protikoróznej ochrane
  • Unikátny interaktívny koncept vzdelávania v povrchových úpravách

 

Chcete vedieť, akí sme? Overte si to u našich zákazníkov.