This website uses cookies

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.

Some cookies on this site are essential, and the site won't work as expected without them. These cookies are set when you submit a form, login or interact with the site by doing something that goes beyond clicking on simple links.

We also use some non-essential cookies to anonymously track visitors or enhance your experience of the site. If you're not happy with this, we won't set these cookies but some nice features of the site may be unavailable.

Walk-in komory Wincal

Walk-in komora Wincal je flexibilná komora, ktorá sa prispôsobí všetkým Vašim požiadavkám

V štandardnom prevedení je ponúkaná v 5 rôznych testovacích objemoch od 2 m3 do 16 m3. Objem je možné upraviť na mieru až do veľkosti 70 m3.

Wincal sa ľahko prispôsobí všetkým typom klimatických testov v teplotnom rozsahu -80°C až +200°C (vol.) a jej výkon v porovnaní s modulárnymi komorami dosahuje veľmi vysokú úroveň.

Okrem toho má vysoký rozsah relatívnej vlhkosti +10 % až 98 % !

Fotogaléria

Ing. Pavel Medvec

Renáta Sabolová